Przystań Terapeutyczna

mgr Karina Rudnicka-Milewicz

psycholog, psychoterapeuta

Witam Cię na mojej stronie!

"Przystań" to miejsce stworzone z pasji i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Regularne spotkania podczas sesji terapeutycznych dają możliwość "zatrzymania się" i przyjrzenia się sobie, swoim emocjom i relacjom. Tworzy się przestrzeń do pracy nad tymi obszarami w Twoim życiu, które sprawiają Ci najwięcej trudności.  Uczysz się przede wszystkim siebie, dzięki czemu otrzymujesz  osobistą intrukcję, która ułatwia Ci funkcjonowanie w każdym obszarze własnego życia. Pracuję w atmosferze szacunku, zaufania i otwartości. Nie oceniam ludzi za to jacy są i co zrobili, uważam że błądzić jest rzeczą ludzką a chęć zmiany powoduje, iż z każdej porażki potrafimy zbudować coś pozytywnego. W pracy z drugim człowiekiem zwracam uwagę na jego motywację i gotowość do zmian, ponieważ są to istotne elementy dla powodzenia procesu terapeutycznego. Aby jakość mojej pracy była na najwyższym poziomie, pozostaje we współpracy z innymi specjalistami mi.n psychiatra, pedagog, logopeda, neuropsycholog.

zapraszam

Karina Rudnicka-Milewicz

jak pracuje ?

moje podejście stanowi holistyczne patrzenie na zdrowie człowieka, w swojej pracy korzystam z wiedzy i doświadczenia wiodących nurtów terapeutycznych (psychodynamiczne, systemowe, behawioralno-poznawcze),  biorąc pod uwagę również inne czynniki mogące wpływać na zdrowie, tak aby efekty mojej pracy były przede wszystkim skuteczne.

 

moje doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w SPS ZOZ "Zdroje", najpierw na psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, następnie na oddziale ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych. Pracowałam w Placówce "Caritas"  i prowadziłam zajęcia z osobami po kryzysach psychicznych w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź". Realizuję warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i prowadzę własny gabinet. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim,  jestem  w drodze do ceryfikatu psychoterapeuty w szkole posiadającej  akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nieustannie się rozwijam, uczestnicząc  w różnych szkoleniach i konferencjach a moja praca poddawana jest superwizji.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy kieruje się kodeksem etyczno-zawodowym psychoterapeuty i psychologa.

psychoterapia osób dorosłych

Pracuję z osobami które :

  • mają problemy w relacjach z innymi
  • Cierpią z powodu nerwic lub lęków
  • Borykają się z depresją
  • Są Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA), lub wychowywały się w dysfunkcyjnej rodzinie (DDD)
  • Ciężko znoszą stres
  • Czują się wypaleni zawodowo
  • Przechodzą żałobę po stracie
  • Mają poczucie braku sensu życia

psychoterapia dzieci i młodzieży

pomagam dzieciom i młodzieży, które borykają się z problemami emocjonalnymi. Każde dziecko niezależnie od wieku, może potrzebować pomocy psychologa. Jeśli zaobserwowałeś u swojego dziecka niepokojące objawy tj częsty płacz, brak  apetytu,nieposłuszeństwo, agresja, moczenie, bóle brzucha,  a w przypadku starszych dzieci, problemy w nauce, trudności wychowawcze, spadek nastroju, zachowania autodestrukcyjne np samookaleczanie, ucieczki z domu, trudności w kontaktach z innymi.... zgłoś sie do mojego gabinetu.

psychoterapia par i rodzin

pracuje z parami i rodzinami, które przestały się czuć szczęśliwe w relacjach między sobą. Dzięki wspólnym spotkaniom jest szansa na zobaczenie tego co wcześniej było "niewidzialne", zmianę niewłaściwych mechanizmów, które wpływają destrukcyjnie na nasz związek czy naszą rodzinę. Pary/rodziny uczą sie siebie na nowo, tworzy się obszar do pracy nad zmianą...

inwestycja

psychoterapia indywidualna- 100 zł/ 60 min

psychoterapia par/rodzin- 120 zł/ 80 min

psychoterapia online - 90 zł/ 60 min 

psychoterapia

co to jest psychoterapia i co powoduję zmianę? psychoterapia polega na rozmowie. Jest to cykl spotkań, odbywających się przeważnie raz w tygodniu. Psychoterapia polega na stosowaniu przez terapeutę sprawdzonych oddziaływań psychologicznych, dzieki którym następuje zmiana w sposobie przeżywania emocji, zachowania oraz sposobie myślenia. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od wielu czynników, zazwyczaj jest to wstępna umowa pomiędzy terapeutą a osobą złaszającą się na terapię. Wstępna, bowiem czas terapii uzależniony jest m.in. od tego czy zostały osiągnięte cele do zrealizowania. Ramy psychoterapii wyznacza kontrakt pomiędzy terapeutą a osobą zgłaszającą się na terapię.  Psychoterapia może trwać 10-15 sesji, wówczas jest to terapia krótkoterminowa, w przypadku terapii długoterminowej możemy mówić o 50 sesjach i więcej. O długości terapii decyduje kilka czynników, jednak o terapii krótkoterminowej możemy mówić wówczas kiedy mamy do rozwiązania konkretny problem, a osoba która się z nim zmaga dobrze funkcjonuje na codzień i  jej samopoczucie jest dobre. W przypadku głębszych trudności, przeżywania złożonych lęków, dolegliwości psychosomatycznych, dominującego przygnębienia, objawów wskazujących na depresję, trudności w relacjach z innymi ludźmi, konieczna jest praca długoterminowa.

skuteczność psychoterapii

dotychczasowe wyniki badań wskazują na to iż  psychoterapia jest skuteczna. Psychoterapia wpływa na poprawę fukncjonowania osoby,  powoduje ustąpienie objawów. Podczas leczenia osoba uczy się nowych strategii i metod w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Do najważniejszych czynników leczących w psychoterapii zaliczany jest " związek terapeutyczny", czyli relacja pomiędzy terapeutą a osoba zgłaszającą się na terapie. Dlaczego tak się dzieje ? zdaniem światowej sławy psychoterapeuty Carla Rogersa to co wpływa znacznie na leczniczą siłę terapii jest EMPATIA, ZROZUMIENIE, BEZAWRUNKOWO POZYTYWNE NASTAWIENIE czyli pierwszoplanowe cechy osoby która zajmuje się psychoterapią. O tym czy "związek terapeutyczny " spełnia swoją leczniczą funkcję można poznać po świadomości bycia słuchanym i rozumianym, odczuwania bezpieczeństwa mimo poruszania trudnych emocjonalnie treści, okazywanym szacunku przez terapeutę za ponoszenie trudu w pokonywaniu przeszkód życiowych, a także po odczuwanym zaufaniu wobec jego profesjonalizmu.Terapeuta swoją postawą stwarza warunki do wzajemnej pracy, oferuje samego siebie, swoją niepodzielną uwagę, pełną koncentrację, lojalność i dyskrecję po to, aby klient słuchając myśląc i odczuwając mógł dzielić się spontanicznie swoimi najgłębszymi myślami i uczuciami. Na tak przygotowany grunt do współpracy terapeutycznej profesjonalista może wprowadzać odpowiednie, lecznicze techniki, metody, które sprzyjają rozwojowi procesu terapeutycznego a tym samym zdrowieniu leczonej osoby.

artykuły

 

być może znajda państwo chwilę aby zapoznać się z moimi artykułami, postaram się co jakiś czas coś publikować. Jeśli interesuje państwa konkretny temat, proszę o kontakt.

umów się na wizytę

Gabinet :

Szczecin ul. Energetyków 2

Przychodnia Portowa Ip pok.108

tel. 575-408-788

e-mail: cptprzystan@gmail.com