Centrum Psychoterapeutyczne "Przystań"

mgr Karina Rudnicka-Milewicz

Witam Cię na mojej stronie!

Z zawodu i pasji jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prywatnie spełniam się jako mama i żona.  Każdego dnia doświadczam, odkrywam, ale też uczę się dobrego  i  szczęśliwego życia. Na co dzień pracuje w poradni gdzie pomagam dzieciom i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudności rozwojowych i wychowawczych. Jest to dla mnie szczególnie ważny obszar ponieważ uważam, iż nasze życie w znacznym stopniu kształtuje się właśnie w dzieciństwie. W zwiazku z tym, bardzo ważne są dla mnie relacje i to właśnie nim przyglądam się bacznie. Jestem przekonana  że to właśnie relacje, ich jakości od najwcześniejszego okresu życia kształtują nas i tym samym wyznaczają ster naszemu życiu. "Przystań" to miejsce, gdzie będziesz mógł zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się sobie, swoim emocjom i relacjom. Zaczniesz pracować nad tymi obszarami w swoim życiu, które sprawiają Ci najwięcej trudności. Nauczysz się przede wszystkim siebie, dzięki czemu otrzymasz osobistą intrukcję, która ułatwi Ci funkcjonowanie w każdym obszarze własnego życia. Pracuje w atmosferze szacunku, zaufania i otwartości. Nie oceniam ludzi za to jacy są i co zrobili, uważam że błądzić jest rzeczą ludzką a chęć zmiany powoduje, iż z każdej porażki potrafimy zbudować coś pozytywnego. W pracy z drugim człowiekiem zwracam uwagę na jego motywację i gotowość do zmian, ponieważ są to istotne elementy dla powodzenia procesu terapeutycznego.

jak pracuję ?

pracuje integrując podejścia terapeutyczne, dopasowując je do państwa potrzeb. Bardzo bliskie jest mi podejście psychodynamiczne, jednak tam gdzie zachodzi potrzeba stosowania technik np. terapii poznawczo-behawioralnej, korzystam z nich.

moje doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w SPS ZOZ "Zdroje", najpierw na psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, następnie na oddziale ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych. Pracowałam w Placówce "Caritas"  i prowadziłam zajęcia z osobami po kryzysach psychicznych w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź". Realizuję warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i prowadzę własny gabinet. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim,  jestem  w drodze do ceryfikatu psychoterapeuty w szkole posiadającej  akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nieustannie się rozwijam, uczestnicząc  w różnych szkoleniach i konferencjach a moja praca poddawana jest superwizji.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy kieruje się kodeksem etyczno-zawodowym psychoterapeuty i psychologa.

Oferta

Pracuje m.in. w obszarach :

-terapii : nerwic, lęków, fobii, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń zachowania, samouszkodzeń, zaburzeń odżywiania, DDA/DDD,

-wsparcia psychologicznego w przypadku : trudności wychowawczych, żałoby, poronienia, trudności w relacjach, interwencji w kryzysie etc.

-rozwoju osobistego : pewność siebie, motywacja, stres, samodyscypilna, organizacja czasu, wyznaczanie celów etc.

Inwestycja :

konsultacja psychologiczna  ( 1-3 spotkań)- 120 zł/60 min

sesja psychoterapii indywidualnej- 100 zł/60 min

pakiet: 4 sesje w miesiącu 350 zł/4x 60 min

terapia rodzinna/par- 150 zł/ 90 min

aby zapewnić państwu kompleksową pomoc, pozostaję we współpracy z :

-psychiatrą 

-neurologiem

-neuropsychologiem

-pedagogiem

-logopedą

 

psychoterapia

co to jest psychoterapia i co powoduję zmianę? psychoterapia polega na rozmowie. Jest to cykl spotkań, odbywających się przeważnie raz w tygodniu. Psychoterapia polega na stosowaniu przez terapeutę sprawdzonych oddziaływań psychologicznych, dzieki którym następuje zmiana w sposobie przeżywania emocji, zachowania oraz sposobie myślenia. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od wielu czynników, zazwyczaj jest to wstępna umowa pomiędzy terapeutą a osobą złaszającą się na terapię. Wstępna, bowiem czas terapii uzależniony jest m.in. od tego czy zostały osiągnięte cele do zrealizowania. Ramy psychoterapii wyznacza kontrakt pomiędzy terapeutą a osobą zgłaszającą się na terapię.  Psychoterapia może trwać 10-15 sesji, wówczas jest to terapia krótkoterminowa, w przypadku terapii długoterminowej możemy mówić o 50 sesjach i więcej.

Skuteczność psychoterapii

dotychczasowe wyniki badań wskazują na to iż  psychoterapia jest skuteczna. Psychoterapia wpływa na poprawę fukncjonowania osoby,  powoduje ustąpienie objawów. Podczas leczenia osoba uczy się nowych strategii i metod w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Do najważniejszych czynników leczących w psychoterapii zaliczany jest " związek terapeutyczny", czyli relacja pomiędzy terapeutą a osoba zgłaszającą się na terapie. Dlaczego tak się dzieje ? zdaniem światowej sławy psychoterapeuty Carla Rogersa to co wpływa znacznie na leczniczą siłę terapii jest EMPATIA, ZROZUMIENIE, BEZAWRUNKOWO POZYTYWNE NASTAWIENIE czyli pierwszoplanowe cechy osoby która zajmuje się psychoterapią. O tym czy "związek terapeutyczny " spełnia swoją leczniczą funkcję można poznać po świadomości bycia słuchanym i rozumianym, odczuwania bezpieczeństwa mimo poruszania trudnych emocjonalnie treści, okazywanym szacunku przez terapeutę za ponoszenie trudu w pokonywaniu przeszkód życiowych, a także po odczuwanym zaufaniu wobec jego profesjonalizmu.Terapeuta swoją postawą stwarza warunki do wzajemnej pracy, oferuje samego siebie, swoją niepodzielną uwagę, pełną koncentrację, lojalność i dyskrecję po to, aby klient słuchając myśląc i odczuwając mógł dzielić się spontanicznie swoimi najgłębszymi myślami i uczuciami. Na tak przygotowany grunt do współpracy terapeutycznej profesjonalista może wprowadzać odpowiednie, lecznicze techniki, metody, które sprzyjają rozwojowi procesu terapeutycznego a tym samym zdrowieniu leczonej osoby.

artykuły

 

być może znajda państwo chwilę aby zapoznać się z moimi artykułami, postaram się co jakiś czas coś publikować. Jeśli interesuje państwa konkretny temat, proszę o kontakt.

umów się na wizytę

Szczecin ul. Energetyków 2

Przychodnia Portowa Ip pok.108

tel. 885-669-669

e-mail: cptprzystan@gmail.com